รายการ SciFind เป็นงานที่สมาคมนักเรียนทุน พสวท. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ช่วยกันทำสารคดีสั้นเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อตอบคำถามต่างๆ ที่ประชาชนสงสัย ด้วยความรู้ และแนวคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สำหรับในตอนนี้ ดร.ธิดาพร ศุภภากร ภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะมาให้ความรู้ว่า การโฆษณาขายสินค้า ที่มีการอ้างอิงถึงจำนวนผู้ใช้ หรือกลุ่มตัวอย่าง เป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้หรือไม่

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,