รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน นิทรรศการความหลากหลายทางชีวภาพ แด่เจ้าฟ้านักอนุรักษ์

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,