รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน Party เทคโนโลยีแปลงเสียงพูดเป็นข้อความ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,