รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน เก้าอี้ทำฟันสายพันธุ์ไทย นวัตกรรมก้าวไกลทั่วโลก

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,