รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน “BIG” วัคซีนสำหรับพืช

 

Tags: , , , , , , , , , , ,