รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์เซรามิก

 

Tags: , , , , , , , , , , ,