สัมภาษณ์พิเศษ คุณไผท ผดุงถิ่น, Evangelist บริษัท Builk.com โดย ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,