สัมภาษณ์พิเศษ คุณวัชระ เอมวัฒน์ ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด โดย ดร.กฤษฎ์ชัย สมสมาน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,