รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ระบบจัดการข้อมูลพิพิธภัณฑ์แบบเครือข่าย

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,