รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน MOSKIL ชีวภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,