รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ชุดตรวจหาเชื้อมาลาเรีย

 

Tags: , , , , , , , , , ,