รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน PiMO อุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าในบ้านผ่านอินเทอร์เน็ต

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,