รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ยานยนต์ไฟฟ้า ฝีมือคนไทย

 

Tags: , , , , , , , , , ,