รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน รวมทุกเนื้อหาฝึกอบรม ด้วย Tato

 

Tags: , , , , , , , , , , ,