รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ชุมชนปลอดภัย สังคมอุ่นใจ ด้วย Digital CCTV

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,