รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

 

Tags: , , , , , , , , , , ,