รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล

 

Tags: , , , , , , , , , , ,