รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ชุดตรวจโรคกุ้งเพื่อเกษตรกรไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,