รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน ลดเค็ม ลดโรค บริโภคไส้กรอกลดเค็ม

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,