การเสวนาพิเศษ เรื่อง “อัพเกรดธุรกิจ ด้วยกลไกสนับสนุน SMEs” ในงานมหกรรม “Thailand Tech Show 2016” วันที่ 10 กันยายน 2559 ณ ห้องเพลนารี 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผู้ร่วมสัมมนา
นายจักราวุธ เพชร์แก้ว หัวหน้ากลุ่มบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กรมสรรพากร
นายเดชา งามธนไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส Custodian & Escrow Agent ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปสายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
นายทีปกร ศิริวรรณ ผู้ก่อตั้ง บริษัท คอมพิวเตอร์ ซีสเต็ม อินทิเกรชัน จำกัด
นางสุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดำเนินรายการ โดย : อาจารย์กิตติชัย ราชมหา อาจารย์ประจำภาควิชาผู้ประกอบการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดลตอนที่ 1/2


ตอนที่ 2/2

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,