ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ำส่วนมากใช้หลักการวัดค่าสี ซึ่งแสงสว่างในขณะที่ทดสอบ อาจจะทำให้เราเห็นสีผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงได้ นักวิจัยไทยได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับตรวจสอบคุณภาพน้ำ และสารเคมี ซึ่งใช้งานง่าย สะดวก และอ่านค่าสีได้แม่นยำกว่าการอ่านด้วยตาเปล่า

นักวิจัย เนคเทค / สวทช. พัฒนาแอปพลิเคชัน Smart Aqua สำหรับใช้ตรวจสอบคุณภาพน้ำและสารเคมีในน้ำ โดยใช้งานบนสมาร์ตโฟน ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เวอร์ชัน 4.0.3 ขึ้นไป ร่วมกับชุดตรวจวัดค่าสี และกล่อง AppsBox ซึ่งทำหน้าที่ให้แสงสว่าง และป้องกันการรบกวนของแสงจากภายนอก ขณะที่สมาร์ตโฟนทำการอ่านค่าสี ทำให้ผลการวัดค่าที่ได้มีความแม่นยำ และสะดวกกว่าการอ่านค่าด้วยสายตาของผู้ทดสอบ

ปัจจุบัน แอปพลิเคชันสมาร์ตอะควา สามารถนำไปใช้ตรวจสอบค่าไนไตรต์ ความเป็นกรด-ด่าง แอมโมเนียม และความกระด้างของน้ำ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทดสอบคุณภาพน้ำ ในแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,