รถยนต์ที่วิ่งอยู่บนท้องถนนในปัจจุบัน มีการติดตั้งจีพีเอส เพื่อใช้นำทางกันเกือบทั้งนั้น และด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงได้มีการพัฒนาระบบติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ ด้วยระบบการจัดการยานพาหนะ ผ่านการรับสัญญาณจีพีเอส เพื่อใช้ติดตามรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามที่กรมการขนส่งทางบก ได้กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกประเภท และรถบรรทุกขนาดใหญ่ ที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ต้องติดตั้งจีพีเอส และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับศูนย์บริหารจัดการเดินรถ ของกรมการขนส่งทางบก บริษัทอาปิโก ไอทีเอส จำกัด ตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนา อยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ได้พัฒนา “พาวเวอร์แมปแทรกกิ้ง” ระบบติดตามยานพาหนะแบบเรียลไทม์ ที่ใช้งานได้ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต และสมาร์ตโฟน โดยระบบจะแสดงให้เห็นถึงเส้นทาง ตำแหน่ง และความเร็วของยานพาหนะที่ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเอาไว้ ทั้งแบบเรียลไทม์ หรือเรียกดูย้อนหลัง สามารถกำหนดขอบเขต เพื่อแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อรถออกนอกเส้นทาง รวมทั้งสร้างรายงานการขับขี่ เพื่อดูรายละเอียดตามที่ผู้ใช้งานต้องการได้ โดยพาวเวอร์แมปแทรกกิ้ง ได้ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่ง

 

Tags: , , , , , , , , , , ,