วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโส ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เป็นประธานในพิธีรวมพลังความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน สวทช. และประชาคมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย พร้อมใจถวายสัตย์ปฏิญาณ และร่วมขับร้องบทเพลง เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

 

Tags: , , , , , , , , ,