พืชตระกูลแตง นอกจากมีการปลูกเพื่อรับประทานผลสดในประเทศ ยังมีการปลูกเพื่อส่งออกเมล็ดพันธุ์ ซึ่งนำรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นจำนวนมาก แต่อุปสรรคสำคัญในการปลูกพืชตระกูลแตงคือ โรคระบาด ซึ่งมีหลายโรคแถมแต่ละโรคยังทำลายพืชตระกูลแตงได้เกือบทุกชนิดอีกด้วย การตรวจหาเชื้อก่อโรคได้แต่เนิ่นๆ ก็จะช่วยให้เกษตรกรควบคุมการระบาดของโรคได้ทันท่วงที แถมตอนนี้มีชุดตรวจที่ตรวจหาเชื้อได้หลายชนิดในคราวเดียวกันแล้ว

นักวิจัยไบโอเทค / สวทช. พัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วในรูปแบบ immunochromatographic strip test เพื่อใช้สำหรับตรวจเชื้อก่อโรคในพืชตระกูลแตง 3 ชนิด ได้แก่ เชื้อไวรัสในกลุ่มโพทีไวรัส (Potyvirus) เชื้อวอเทอร์เมลอน โมเซอิก ไวรัส-ทู (Watermelon mosaic virus-2) และเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax avenae subsp. citrulli (อะซิโดโวแร็ก อะวินี สับสปีชี่ส์ ซิทรูไล) โดยชุดตรวจนี้มีจุดเด่นคือ มีความจำเพาะเจาะจงต่อเชื้อก่อโรคทั้งสามชนิด โดยไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกันเอง และไม่ทำปฏิกิริยาข้ามกับเชื้อไวรัส และแบคทีเรียก่อโรคพืชชนิดอื่นๆ จึงตรวจเชื้อก่อโรคทั้งสามชนิดได้พร้อมกันใน 1 แถบตรวจ นอกจากนี้ ยังมีความไว มีความถูกต้องแม่นยำสูง

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,