การเสวนาในหัวข้อ “แมลงสร้างอาชีพ ทางเลือกใหม่สำหรับชุมชน” ในงานประชุมประจำปี 2560 สวทช.ภาคเหนือ “นวัตกรรมเพื่อชุมชน สู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

เสวนาให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เทรนใหม่ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยการเลี้ยงแมลง รวมถึงโอกาสและศักยภาพของธุรกิจ จากผู้ที่เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการอาชีพเลี้ยงแมลง ซึ่งแมลงที่นำมาเป็นตัวอย่างในการเสวนาได้แก่ หนอนแม่โจ้ หนอนไหมอีรี่และชันโรง
 

Tags: , , , , , , , , , , , ,