การสัมมนาในหัวข้อ “ความสำเร็จของการสร้างมูลค่านวัตกรรมด้วย Crowdfunding (Driving Innovation through Crowdfunding)” ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม CC-Auditorium อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Crowdfunding เป็นการระดมทุนจากผู้สนใจหรือคนกลุ่มใหญ่ (the crowd) ผ่านเว็บไซต์ที่เป็นตัวกลาง (Funding portal/Funding platform) โดยอาศัยแพลทฟอร์มด้านนี้ เป็นตัวสนับสนุนหลักผสมผสานเข้ากับ Blogs และสื่อสังคมออนไลน์ โดยการให้สิ่งตอบแทนกับผู้สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เช่น ของขวัญ ผลิตภัณฑ์ และ หุ้น เป็นต้น ซึ่งผู้ลงทุนแต่ละราย จะลงทุนในจำนวนเงินที่ไม่มาก แต่จะอาศัยพลังของจำนวนผู้ลงทุนสนับสนุนที่มากพอ จนสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้เงินของธุรกิจได้ การระดมทุนแบบ Crowdfunding จึงมีประโยชน์มากต่อการพัฒนาและผลักดันผลงานนวัตกรรม รวมถึงงานวิจัยใหม่ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผลงานที่คิดค้นขึ้น จะได้รับการตอบสนองต่อตลาดมากน้อยอย่างไร

สำหรับประเทศไทย การระดมทุนผ่าน Crowdfunding ได้รับความนิยมในระยะเวลาอันรวดเร็ว ปัจจุบันมี แพลทฟอร์ม Crowdfunding เข้ามาให้บริการในประเทศหลายราย การสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการทำความรู้จักในเชิงลึกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากแพลทฟอร์ม Crowdfunding ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถึงโอกาส ความท้าทาย ความเป็นไปได้ ในการนำผลงานวิจัย/ ผลงานความคิดของคนไทย ไปสำรวจตลาดพร้อมกับการระดมทุนในรูปแบบดังกล่าวในระยะต่อไป หลังจากที่เริ่มมีการดำเนินงานลักษณะนี้ในประเทศไทยมาระยะหนึ่งแล้วช่วงที่ 1


ช่วงที่ 2

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,