การสัมมนาในหัวข้อ “Cosmetic สายพันธุ์ไทย ก้าวไกลสู่ 4.0” ในการประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NAC2017) วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่ง ที่ทำรายได้มูลค่าสูงให้กับประเทศไทย โดยในตลาด 10 ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทย มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เฉลี่ย 10-20% ต่อปี แนวโน้มตลาดเครื่องสำอางในปัจจุบัน เน้นองค์ประกอบที่มาจากธรรมชาติ เนื่องจากมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพเท่าเทียม หรือสูงกว่าเครื่องสำอางที่ผลิตจากสารเคมี

ประเทศไทย มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมี ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้สารจากธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพและความงามมาช้านาน คนไทยสมัยโบราณ นิยมใช้สารจากธรรมชาติตบแต่งร่างกายให้มีความสวยงาม ดูเจริญตา และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรไทยนั้น มีสรรพคุณที่หลากหลาย และมีคุณภาพ สามารถนำไปต่อยอด และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไทย ได้อย่างมีนัยสำคัญช่วงที่ 1


ช่วงที่ 2


ช่วงที่ 3

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , ,