เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นพ่อและแม่ อีกทั้งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของทารกในครรภ์ นักวิจัยเนคเทค / สวทช. จึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน “ซี เบบี้พลัส” ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยคำนวณพร้อมเฝ้าติดตาม การตั้งครรภ์และประเมินการตั้งครรภ์ของตัวผู้ใช้โปรแกรม ในรูปแบบรายสัปดาห์ บนอุปกรณ์แบบพกพาประเภทแอนดรอยด์ เวอร์ชัน 4.2 ขึ้นไป

สามารถจำลองการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ในรูปแบบเสมือน 3 มิติ เพื่อให้การตั้งครรภ์นั้นสิ้นสุดลงอย่างมีคุณภาพ แสดงภาพอัลตราซาวด์ 3 มิติ ในแต่ละสัปดาห์ของการตั้งครรภ์ พร้อมทั้งอธิบายการเจริญเติบโตของลูกน้อยเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คำนวณอายุครรภ์ และกำหนดวันคลอด คำนวณน้ำหนักคุณแม่ที่ควรเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม แสดงปริมาณแคลอรี่ที่ควรได้รับระหว่างการตั้งครรภ์ พร้อมแนะนำการรับประทานอาหาร การพักผ่อน การปฏิบัติตัวสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แต่ละสัปดาห์ เพื่อให้มารดาและทารกปลอดภัย ผ่านช่วงเวลาวิกฤตไปได้อย่างราบรื่น

แอปพลิเคชัน “ซี เบบี้พลัส” จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของสตรีตั้งครรภ์ในการดูแลตนเองและลูกน้อย ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมในการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคน ของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาแล้ว

 

Tags: , , , , , , , , , , ,