ไส้กรอก เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ที่ได้รับความนิยมโภคกันมาก ซึ่งในกระบวนการผลิตไส้กรอกนั้นจะใช้เกลือโซเดียม เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ เพิ่มอายุการเก็บรักษา เพิ่มรสชาติ และช่วยสกัดโปรตีนจากเนื้อสัตว์ แต่การบริโภคเกลือโซเดียมที่มากเกินไปจะส่งผลให้เกิดความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจ

สวทช. ภาคเหนือ จึงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบริษัท วี แอนด์ พี เฟร็ชฟูดส์ จำกัด พัฒนาไส้กรอกลดเกลือโซเดียม โดยเลือกใช้เนื้อหมูคุณภาพดีเป็นวัตถุดิบหลักร่วมกับส่วนผสมอื่นๆ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปรับสูตรการใช้เกลือโซเดียมเป็นส่วนประกอบ ลดลงได้อย่างน้อยร้อยละ 25 จากสูตรเดิม แต่ยังคงคุณภาพดีและให้รสชาติที่ถูกใจผู้บริโภค ทั้งผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์ และไส้กรอกเวียนนา นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมอาหารที่ช่วยเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค

 

Tags: , , , , , , , ,