ผู้บริโภคนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติกันมากขึ้น แต่ปัญหาของสีย้อมธรรมชาติคือ ย้อมติดยาก ให้สีไม่ค่อยสดเท่ากับสีสังเคราะห์ นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาเทคนิคที่ทำให้สีย้อมธรรมชาติมีคุณสมบัติดีขึ้น นำมาใช้แทนสีสังเคราะห์ได้ ช่วยลดการนำเข้าสีย้อมจากต่างประเทศและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

การย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาตินั้น มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก เช่น มีการติดสีและความคงทนของสีค่อนข้างต่ำ นักวิจัยเอ็มเทค / สวทช. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมสีธรรมชาติแบบสารละลายเข้มข้นและแบบผงพร้อมใช้ ในเฉดสีต่างๆ เช่น น้ำตาลจากเปลือกต้นต้นสะเดาและสีเหลืองจากดอกดาวเรือง ข้อดีคือ ใช้งานง่ายและเก็บรักษาไว้ได้นาน

นอกจากนี้ยังพัฒนาเทคโนโลยีการเตรียมเส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ไหม ลินิน การย้อมหรือพิมพ์ด้วยสีธรรมชาติ สูตรการเตรียมแป้งพิมพ์สีธรรมชาติที่ช่วยให้เส้นใยติดสี และมีความคงทนของสีดีขึ้นช่วยลดการใช้และนำเข้าสีเคมี ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยไปสู่การเป็นผู้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอบโจทย์ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,