กิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดขึ้นในระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม เป็นประจำทุกปี ในงานจะมีนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล มาถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้ฟัง ซึ่งถือว่าเป็นไฮไลต์ของงานนี้

สวทช. ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีพระประสงค์ให้นักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักวิทยาศาสตร์ ผู้เคยได้รับรางวัลโนเบลในอดีต รวมทั้งการสร้างเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์จากทั่วโลก

โครงการกำลังเปิดรับสมัคร นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 5 ปี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2560 ติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.nstda.or.th/lindau

 

Tags: , , , , , , , , , , ,