การเอกซเรย์ฟันและบริเวณช่องปากคนไข้นั้น ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทันตแพทย์ในการวินิจฉัยโรค และวางแผนรักษาได้ถูกต้อง แม่นยำ แต่เครื่องเอกซเรย์ฟันส่วนใหญ่ จะได้เป็นภาพสองมิติที่ไม่เห็นความลึก และมีการทับซ้อนของอวัยวะ ขณะนี้มีเครื่องเอกซเรย์แบบสามมิติ ซึ่งให้ภาพชัดแจ๋วครบทุกมิติ

เนคเทค เอ็มเทค สวทช. ร่วมกับพันธมิตร พัฒนา DentiiScan เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม และศัลยกรรมบริเวณช่องปากขากรรไกร และใบหน้า ที่มีจุดเด่นคือ ใช้เวลาในการเอกซเรย์สั้นเพียง 18 วินาที ภาพสามมิติที่ได้จะเห็นข้อมูลบริเวณศีรษะ และขากรรไกรของผู้ป่วยที่มีความลึก และไม่มีการซ้อนทับของอวัยวะ ต่างจากเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์แบบสองมิติทั่วไป

ช่วยให้ทันตแพทย์วินิจฉัยโรค และวางแผนการผ่าตัดได้แม่นยำ ปลอดภัย พร้อมทั้งสื่อสารกับคนไข้ให้เข้าใจได้ชัดเจน นับจากปี 2550 ถึงปัจจุบัน มีการพัฒนาเดนตีสแกน ออกมาสองรุ่นคือ เดนตีสแกน 1.1 และเดนตีสแกน 2.0 โดยทั้ง 2 รุ่นนี้ ติดตั้งและใช้งานจริงในสถานพยาบาล ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ใช้ถ่ายภาพผู้ป่วยแล้วมากกว่า 4,000 ครั้ง เป็นประโยชน์ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตคนไทย

 

Tags: , , , , , , , ,