สวทช. ดำเนินโครงการพัฒนาระบบเครือข่าย เพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อสร้างระบบบริการออกแบบและผลิตรองเท้า และแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลผ่านทางระบบคลาวด์ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้การเข้าถึงบริการนี้สะดวกขึ้นแล้ว ยังเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ให้กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเท้าหรือการเดินอีกด้วย

ขณะนี้ โครงการได้ทำการเก็บข้อมูลลักษณะเท้า ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการชุดแรก เพื่อนำไปออกแบบและตัดรองเท้าเฉพาะบุคคล ที่สอดรับกับรูปเท้าของผู้สวมใส่ โดยจะมีการติดตามผลการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
แล้วนำผลทั้งหมดไปวิเคราะห์ และสร้างต้นแบบระบบการให้บริการที่ครบวงจร ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึง ทั้งในแง่ของสถานที่ให้บริการ ราคา และคุณภาพของการผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลในประเทศไทยต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,