ประเทศไทยมีฤดูฝนที่ฝนตกหนักและบ่อย ซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอเกิดความเสียหาย อายุการใช้งานสั้นลง หรือเกิดคราบสกปรกและเชื้อรา ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอจึงนิยมใช้สารเคลือบกันน้ำ ในกระบวนการผลิตเส้นใย เพื่อให้เส้นใยนั้นมีคุณสมบัติกันน้ำ แต่ก็ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง

นักวิจัย สวทช. จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์สเปรย์เคลือบสะท้อนน้ำชนิดอนุภาคนาโนซิลิกา ที่มีคุณสมบัติไม่ชอบน้ำอย่างยิ่งยวด สำหรับฉีดเคลือบผลิตภัณฑ์หรือเสื้อผ้า เฉพาะผิวนอก เพื่อให้มีคุณสมบัติกันน้ำในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งนอกจากกันน้ำแล้วยังช่วยกันฝุ่นที่เกาะในเส้นใยผ้า ลดการเกิดคราบสกปรก ไม่มีกลิ่นฉุน แห้งเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ สามารถใช้ฉีดผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เช่น เสื้อผ้า รองเท้า หมวก ปัจจุบันผลิตภัณฑ์นี้ได้ถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการผลิตและวางจำหน่ายแล้ว

 

Tags: , , , , , , , , , , ,