ผู้บริโภคนิยมใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติกันมากขึ้น แต่ปัญหาของสีย้อมธรรมชาติคือ ย้อมติดยาก ให้สีไม่ค่อยสดเท่ากับสีสังเคราะห์ นักวิจัยไทยจึงได้พัฒนาเทคนิคที่ทำให้สีย้อมธรรมชาติมีคุณสมบัติดีขึ้น นำมาใช้แทนสีสังเคราะห์ได้ ช่วยลดการนำเข้าสีย้อมจากต่างประเทศและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

การย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาตินั้น มีข้อจำกัดค่อนข้างมาก เช่น มีการติดสีและความคงทนของสีค่อนข้างต่ำ นักวิจัยเอ็มเทค /สวทช. จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีสีย้อมธรรมชาติสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมสีธรรมชาติแบบสารละลายเข้มข้น และแบบผงพร้อมใช้ ในเฉดสีต่างๆ เช่น น้ำตาลจากเปลือกต้นต้นสะเดา และสีเหลืองจากดอกดาวเรือง

ข้อดีคือ ใช้งานง่ายและเก็บรักษาไว้ได้นาน นอกจากนี้ยังพัฒนาเทคโนโลยีการเตรียมเส้นใยธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ไหม ลินิน การย้อมหรือพิมพ์ด้วยสีธรรมชาติ สูตรการเตรียมแป้งพิมพ์สีธรรมชาติ ที่ช่วยให้เส้นใยติดสีและมีความคงทนของสีดีขึ้น ช่วยลดการใช้และนำเข้าสีเคมี

 

Tags: , , , , , , , , , , ,