นักวิจัยไบโอเทคและเอ็มเทค สวทช. ร่วมกับโรงงานสิ่งทอธนไพศาล ได้พัฒนาเอนไซม์เอนอีซ เอนไซม์อัจฉริยะที่ใช้แทนสารเคมีในการลอกแป้ง และกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายในขั้นตอนเดียว ช่วยลดขั้นตอนในการผลิตผ้าฝ้าย ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้กว่าครึ่งหนึ่งของกระบวนการแบบเดิม เหมาะจะนำไปใช้ในกระบวนการเตรียมผ้าฝ้ายในระดับอุตสาหกรรมได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใดๆ ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตผ้าฝ้ายต่อวันได้มากขึ้น และยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมสิ่งทอให้ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ในเดือนมิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา สวทช. อยู่ระหว่างการทดสอบกระบวนการผลิตเอนไซม์เอนอีซ ในระดับภาคสนามร่วมกับบริษัท เอเชียสตาร์ เทรด จำกัด เพื่อวางแผนพัฒนาเอนไซม์เอนอีซ ให้เป็นเอนไซม์ทางการค้า และจัดจำหน่ายเชิงพาณิชย์ต่อไป

 

Tags: , , , , , , , , , ,