นักวิจัย สวทช. ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเพิ่มมูลค่าของไขอ้อยที่สกัดจากกากหม้อกรอง โดยสามารถพัฒนากระบวนการสกัดที่ได้ไขอ้อยที่บริสุทธิ์ ซึ่งจะทำให้ไขอ้อยที่เตรียมได้ มีความเหมาะสมในการใช้เป็นวัตถุดิบ เพื่อผลิตเป็นอนุภาคนาโนชนิดไขมันได้ดี และสามารถใช้เป็นองค์ประกอบหลักของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเครื่องสำอาง และเภสัชภัณฑ์ได้

เครื่องสำอางที่มีการใช้ไขอ้อยเป็นส่วนประกอบ จะมีความนุ่มลื่นและกระจายตัวได้ดี โดยทีมนักวิจัยได้พัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ ที่มีการใช้ไขอ้อยเป็นวัตถุดิบ 2 สูตร คือ ผลิตภัณฑ์ครีมทาผิว Sugarcane Nano Body Lotion และผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้า Sugarcane Nano Facial Cream ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติ ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นของผิวได้มากกว่า 6 ชั่วโมง

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,