ดร.อรวรรณ หิมานันโต ห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดี ไบโอเทค สวทช. ร่วมกับ บริษัท เจียไต๋ จำกัด พัฒนาเทคนิค Immunomagnetic Separation หรือ IMS ร่วมกับการแยกเชื้อแบคทีเรียบนอาหารคัดเลือกกึ่งจำเพาะ สำหรับตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax citrulli (อะสิโดวอแรกซ์ ซิทรูลาย) ต้นเหตุก่อโรคผลเน่าในพืชตระกูลแตง ซึ่งพบระบาดในแตงโม เมลอนแคนตาลูป ฟักทอง และแตงกวา

เทคนิค IMS สามารถตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในเมล็ดพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาเพียง 6-10 วัน ในการแยกเชื้อแบคทีเรียจากเมล็ดพันธุ์ ขณะที่วิธีเดิมต้องเพาะเมล็ดให้เป็นต้นกล้าก่อน แล้วจึงสังเกตอาการโรคในต้นอ่อนเพื่อนำไปแยกเชื้อ ซึ่งต้องใช้เวลานานถึง 14-25 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อ ช่วยให้ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ประหยัดค่าใช้จ่าย แรงงานและเวลา สามารถส่งมอบเมล็ดพันธุ์ปลอดเชื้อให้แก่เกษตรกรอย่างรวดเร็ว

 

Tags: , , , , , , , , , ,