สวทช. ให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต พัฒนาอุปกรณ์แปลงเพศปลานิลด้วยวิธีไฟฟ้า หรือ Fish X-Change ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีสนามไฟฟ้าแบบพัลส์ในการขยายรูเยื่อหุ้มเซลล์ไข่ปลา ทำให้สารละลายฮอร์โมนเพศเข้าสู่ไข่ปลาได้ง่าย

จึงแปลงปลาเพศเมียเป็นปลาเพศผู้ได้โดยระยะเวลาอันสั้น จากวิธีดั้งเดิมใช้เวลา 21-28 วัน เหลือเพียง 15 นาทีต่อชุด เปลี่ยนไข่ปลาเป็นเพศผู้ได้สูงสุด 2,000 ฟองต่อครั้ง โดยผลที่ได้สามารถแปลงเพศปลาเป็นเพศผู้ได้สูงถึง 89 เปอร์เซนต์

การใช้ Fish X-Change แปลงเพศปลานิลตั้งแต่ระยะไข่ปลา ทำให้ลดการใช้ฮอร์โมนเพศผู้น้อยลง จึงลดโอกาสปนเปื้อนฮอร์โมนในตัวปลาและสิ่งแวดล้อมได้มาก แถมฮอร์โมนที่ใช้แล้วยังนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่เป็นการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจรับอนุญาตให้ใช้สิทธิเทคโนโลยีนี้และเทคโนโลยีอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thailandtechshow.com

 

Tags: , , , , , , , , , , ,