สวทช. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการนำเสนอผลงาน หรือ Pitching ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ทั้งสายสามัญและสายอาชีวศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ในการประกวดโครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2 หัวข้อ สิ่งประดิษฐ์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชุมชน เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่านมา ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ คลองห้า จ.ปทุมธานี

ในกิจกรรมนี้ น้องๆ ได้รับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Smart Pitching for Business” โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในรอบ Pitching และนอกจากนี้ ผู้เข้าประกวดทั้ง 60 ทีม ยังได้มีโอกาสพบปะพูดคุยและเยี่ยมชมผลงานของพี่ๆ เมกเกอร์ที่จะมาร่วมเป็นพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์แก่น้องๆ ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิงรางวัลทุนการศึกษา และทริปร่วมงาน Maker Faire ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

Tags: , , , , , , , , , ,