ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย นักวิจัยอาวุโสและรองผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยอนุภาคนาโนเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสุขภาพ ทั้งในเรื่องยาและเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นนวัตกรรมผลิตยาป้องกันโรคต่างๆ จากยุงได้ และยังคิดค้นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นประโยชน์ และใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้

 

Tags: , , , , , ,