• กิจกรรม Executive Talk the Series By TSP EP.4 – NANOTEC New & Next Normal

  กิจกรรม Executive Talk the Series By TSP EP.4 – NANOTEC New & Next Normal

  กิจกรรม Executive Talk the Series By TSP EP.4 ตอน NANOTEC New & Next Normal โดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.15 – 16.00 น. ณ ห้อง Innovation Room ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (INC 2) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

  continue reading »

   
   
 • การแถลงข่าว “สวทช. เดินหน้ารุก 5 วิจัยมุ่งเน้น…ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0”

  การแถลงข่าว “สวทช. เดินหน้ารุก 5 วิจัยมุ่งเน้น…ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0”

  การแถลงข่าว “สวทช. เดินหน้ารุก 5 วิจัยมุ่งเน้น…ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0” NSTDA Beyond Limits วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

  continue reading »

   
   
 • The Top 12 Researchers – ดร.ณัฏฐพร พิมพะ

  The Top 12 Researchers – ดร.ณัฏฐพร พิมพะ

  ดร. ณัฏฐพร พิมพะ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยวัสดุนาโน สำหรับนำไปบำบัด และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป

  continue reading »

   
   
 • The Top 12 Researchers – ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ

  The Top 12 Researchers – ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ

  ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยตัวเร่งปฎิกิริยานาโน ที่ใช้ในการแปรรูปวัตถุดิบหมุนเวียน หรือของเสีย จากโรงงานอุตสหกรรมต่างๆ มาทำให้เกิดมูลค่ามากขึ้น และยังลดปัญหาโลกร้อน รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เป็นประโยชน์สูงสุด

  continue reading »

   
   
 • The Top 12 Researchers – ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย

  The Top 12 Researchers – ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย

  ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย นักวิจัยอาวุโสและรองผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช. ผู้พัฒนาผลงานวิจัยอนุภาคนาโนเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงสุขภาพ ทั้งในเรื่องยาและเครื่องสำอาง ซึ่งเป็นนวัตกรรมผลิตยาป้องกันโรคต่างๆ จากยุงได้ และยังคิดค้นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นประโยชน์ และใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้

  continue reading »