การทำ “รากฟันเทียม” หรือผ่าตัดขากรรไกรใบหน้า ต้องอาศัยการถ่ายภาพเอกซเรย์ เพื่อวินิจฉัยโรคและวางแผนการผ่าตัด ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้กันมาก คือ การถ่ายภาพเอกซเรย์แบบ 2 มิติ แต่ภาพที่ได้จะเห็นแค่ความกว้าง และความสูงของกระดูก ไม่เห็นความหนา ทำให้บางครั้งทันตแพทย์ต้องผ่าตัดเปิดแผลขนาดใหญ่ และถ้าภาพไม่ชัดเพียงพอ อาจทำให้การผ่าตัดโดนเส้นประสาท มีผลให้เกิดอาการชาหลังการผ่าตัดได้

สวทช. ได้พัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติทางทันตกรรม หรือ DentiiScan เครื่องแรกของประเทศไทยขึ้น สำหรับใช้ในงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้า โดยปัจจุบันมีการนำเดนตีสแกนไปติดตั้ง และใช้งานจริงในศูนย์ทันตกรรม 11 แห่ง ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ทำให้ช่วยเพิ่มคุณภาพการรักษา และบริการทางทันตกรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางทันตกรรมรากเทียม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ก่อให้เกิดบริษัทผลิตเครื่องมือแพทย์ขั้นสูง และธุรกิจบริการทางทันตกรรมแบบใหม่

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,