เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เข้มข้น หรือ CSP เป็นเทคโนโลยีการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่มีต้นทุนทางวัสดุและเทคโนโลยีที่สูงมาก การใช้กราฟีนจากการพ่นเคลือบเป็นวัสดุดูดซับความร้อน จึงทางเลือกหนึ่งในการช่วยลดต้นทุน

ทีมนักวิจัย นาโนเทค สวทช. จึงทำการศึกษาการใช้วัสดุนาโน เพื่อเพิ่มการยึดเกาะของอนุภาคกราฟีน โดยได้พัฒนาสูตรสำหรับการเคลือบท่อที่ไม่หลุดลอก ทนอุณหภูมิได้ 500 องศาเซลเซียส เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับความร้อนได้ดีมากขึ้น สามารถใช้งานได้จริงสำหรับการผลิตไอน้ำยิ่งยวด โดยมีการติดตั้งและทดลองใช้งานจริง ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2559 ณ โรงงานต้นแบบการผลิตพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,