สวทช. ร่วมกับ บริษัทเชียงใหม่ซีดส์ จำกัด พัฒนานวัตกรรมโรงเรือนเกษตรอัจฉริยะ สำหรับปลูกพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็นโรงเรือนที่ติดตั้งแบบน็อกดาวน์ ประกอบง่าย มีความแข็งแรงสูง ภายในโรงเรือนใช้เทคโนโลยี IoT (Internet of Thing) ช่วยควบคุมสภาวะแวดล้อมให้เหมาะสมกับการปลูกพืช และยังมีระบบเซนเซอร์ด้านการเกษตร ที่พัฒนาขึ้นให้เหมาะกับการทำเกษตร ในสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

อาทิ ระบบควบคุมพัดลมระบายอากาศใต้หลังคา ระบบเซนเซอร์แสง ระบบเซนเซอร์อุณหภูมิ ระบบเซนเซอร์อุณหภูมิความชื้นอากาศ ระบบควบคุมม่านและม่านลดแสงอัตโนมัติ ระบบสเปรย์หมอกอัตโนมัติ ระบบ EVAP ประกอบด้วย Cooling Pad (คลูลิ่งแพด) และพัดลม EVAP (อีแว้ป) สามารถตั้งค่าควบคุมต่างๆ ได้ตามเงื่อนไขที่ต้องการ รวมถึงการตั้งค่ารดน้ำ แสง อุณหภูมิและความชื้นอากาศ การคำนวณสถิติ และทำงานได้ทันตามเวลา ช่วยให้เกษตรกรสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้อย่างมีคุณภาพ

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,