รายการพลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช. ครั้งนี้เสนอตอน JSTP พัฒนาเด็กไทยสู่นักวิทยาศาสตร์โลก

 

Tags: , , , , , , , , , , ,