นักวิจัย สวทช. พัฒนาไลโซไซม์จากไข่ขาวของไก่ ที่มีฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียได้ดีขึ้นทั้งแกรมบวกและแกรมลบ ครอบคลุมแบคทีเรียที่ทำให้อาหารเน่าเสีย แบคทีเรียก่อโรคที่มักพบปนเปื้อนในอาหาร และแบคทีเรียก่อโรคที่มีความสำคัญในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและปศุสัตว์

โดยผลงานวิจัยดังกล่าวกำลังนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ไลโซไซม์ประสิทธิภาพสูง ภายใต้ชื่อทางการค้า eLysozymeTM (eLYS-T1) สำหรับใช้เป็นสารยับยั้งแบคทีเรียแทนสารกันบูดในอาหาร และ eLysozymeTM (eLYS-T2) สำหรับใช้เป็นสารยับยั้งแบคทีเรียแทนยาปฏิชีวนะในระบบการเลี้ยงสัตว์ โดยไลโซไซม์จากไข่ไก่ ได้รับการยอมรับจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ องค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา และหลายๆ ประเทศทั้งในยุโรปและเอเชีย ถึงความปลอดภัยในการบริโภค และได้รับอนุญาตให้ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องสำอาง การบำบัดรักษาบางประเภท รวมถึงอาหารสัตว์ด้วย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,