บริษัทอินเทลอะโกร จำกัด พัฒนาระบบปลูกพืชสมัยใหม่ Grobot Plant Factory ซึ่งเป็นการปลูกพืชในระบบปิดที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อการเพาะปลูกได้ โดยมีการนำเซนเซอร์ และแอปพลิเคชัน มาช่วยในการเพาะปลูกและบริหารจัดการ เช่น ควบคุมความเข้มแสง อุณหภูมิ ความชื้น คาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และสารอาหาร

ระบบนี้สามารถผลิตพืชได้ปริมาณมากไม่มีข้อจำกัดของฤดูกาล จึงสามารถปลูกได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช ทำให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย โดยบริษัทฯ มีสินค้าและบริการ 3 กลุ่ม ได้แก่ Grobot Plant Factory, Plant Factory System และ Smart Farm และ Green House ซึ่งได้ส่งออกสินค้าไปจำหน่ายที่ประเทศญี่ปุ่น และปัจจุบันกำลังทดสอบและประยุกต์ใช้กับการเพาะปลูกในประเทศไทย

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,