• Plant Factory

  Plant Factory

  เรื่องราวของ เจน เด็กจบใหม่ที่เรียนด้านเกษตรมา หวังอยากจะกลับมาพัฒนาที่บ้าน ให้ดีขึ้น อาชีพของที่บ้านคือปลูกพืชผักสมุนไพรขาย ธุรกิจที่บ้านเริ่มแย่ลง เจนคิดช่วยแม่ด้วยการเอาเทคโนโลยี Plant Factory มาใช้ แต่แม่ไม่เชื่อว่าเจนจะทำได้ เจนจึงต้องพิสูจน์ให้แม่เห็นว่าเทคโนโลยีมันสามารถช่วยได้

  continue reading »

   
   
 • พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน “Grobot Plant Factory” ปลูกผักได้ทุกที่ทุกเวลา

  พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน “Grobot Plant Factory” ปลูกผักได้ทุกที่ทุกเวลา

  บริษัทอินเทลอะโกร จำกัด พัฒนาระบบปลูกพืชสมัยใหม่ Grobot Plant Factory ซึ่งเป็นการปลูกพืชในระบบปิดที่สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อการเพาะปลูกได้ โดยมีการนำเซนเซอร์ และแอปพลิเคชัน มาช่วยในการเพาะปลูกและบริหารจัดการ

  continue reading »

   
   
 • เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช (Plant Factory)

  เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช (Plant Factory)

  ไบโอเทค มีโครงการจัดตั้ง Plant Factory โดยช่วงแรกจะมุ่งเน้นเพื่อการเพาะปลูกพืชสมุนไพรที่มีมูลค่าสูง ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยยังต้องนำเข้าสมุนไพร รวมถึงสารสกัดสมุนไพรไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะสนับสนุนอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้ก้าวกระโดดได้อย่างแน่นอน

  continue reading »