การเสวนาในหัวข้อ “วิทย์เพื่อธุรกิจ” ในงาน สวทช.-วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4 สุนีย์แกรนด์โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวเปิดการเสวนา “วิทย์เพื่อธุรกิจ”
โดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร ผู้อำนวยการ ITAP


บรรยายพิเศษในหัวข้อ “SME ไทยเข้มแข็งด้วยบริการจากภาครัฐ”
โดย ดร.ทรงพล มั่นคงสุจริต ที่ปรึกษาอาวุโส ITAP


บรรยายพิเศษในหัวข้อ “SME ไทยเข้มแข็งด้วยบริการจากภาครัฐ”
โดย คุณชัยวุฒิ สีทา วิศวกรผู้เชี่ยวชาญข้อมูล NQI สวทช.


บรรยายพิเศษในหัวข้อ “โครงการ Startup Voucher”
โดย คุณเกียรติรัตน์ ทองผาย ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี


การเสวนาในหัวข้อ “เทคนิคสู้ชีวิต ทำธุรกิจให้ติดปีก”
ตอนที่ 1/2


การเสวนาในหัวข้อ “เทคนิคสู้ชีวิต ทำธุรกิจให้ติดปีก”
ตอนที่ 2/2

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,